facebooktwitteryoutube

 Kurumsal Danışmanlık

“Başarılı bir kuruluşun göstergesi problemlerin olup olmadığı değil, problemlerin geçen senekilerin aynısı olup olmadığıdır.” DULLES

Nörokey olarak bizler, kurumların gelişimini destekliyor ve onların alanlarında lider konumuna gelmelerini sağlıyoruz. Amacımız kurumun ve kurumu oluşturan kişilerin kalitelerini arttırmak, kurumu rakiplerinden farklı kılmak ve çalışanları aynı ortak amaç etrafında biraraya getirmektir. Çalışanların aidiyet duyguları gelişirken, aynı zamanda olaylara çözüm odaklı yaklaşmalarını, daha uyumlu olmalarını ve gerek kendi aralarında gerekse yöneticileriyle olan ilişkilerinde kayda değer gelişmelerin olmasını sağlanmaktadır.

 

Kurumsal Danışmanlık” hizmetimizin kapsamında;

  • Kişisel ve kurumsal imaj
  • Stresi pozitif enerjiye dönüştürme
  • Motivasyon ve verimlilik
  • Etkili iletişim ve beden dili
  • Alışılagelmiş davranışlara alışılagelmemiş çözüm teknikleri
  • Psikolojik satış ve pazarlama
  • Duygu ve davranışların patronu olmak
  • Kreş, dershane ve özel eğitim kurumları
  • NLP eğitimi
  • İşte sorun yok ki, problem evde! Konuları bulunmaktadır.